Contact? support@zzpfact-software.nl

Release: ZZPfact v1.37

Door Ton Snoei Januari 25, 2019

In de laatste versies van het ZZPfact factuurprogramma zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd en een groot aantal problemen opgelost. We zijn continue bezig met verdere verbeteringen met betrekking tot factureren. Heb je een suggestie, laat het ons weten!

Nieuwe functies:

 • Lettergrootte aanpasbaar
 • 4-wekelijkse herhaalfacturen
 • Infoknop: Factuurnummer
 • Alle documenten verwijderen
 • Aanbetalingsbedrag op de factuur
 • Meerdere BCC e-mailadressen
 • Factuurregel toelichting vergroot

Verbeteringen

 • Klant toevoegen in factuur verbeterd
 • Factuurregel toevoegen verbeterd
 • Email-validatie factuurtemplate verbeterd
 • Vernieuwd opstartscherm

Lees hieronder meer over de nieuwe functies en verbeteringen

Lettergrootte aanpasbaar

Via Instellingen > Overig is het nu mogelijk de lettergrootte van de applicatie aan te passen. De lettergrootte wijzigt dan voor alle onderdelen. Je kunt een keuze maken tussen een grootte van 100% tot 200% in stapjes van 1%. Bekijk ook de video waarin wordt uitgelegd hoe je deze functie kunt gebruiken.

4-wekelijkse herhaalfacturen

Naast de herhaalfactuur opties: Dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, kwartaal en jaar hebben we ook de 4-wekelijkse frequentie toegevoegd. Heb je suggesties voor een andere frequentie, dan horen we dat graag.

Infoknop: Factuurnummer

Naast het factuurnummer veld bij facturen, hebben we een info-knop toegevoegd. Er wordt onder deze knop meer informatie gegeven over het aanpassen van het factuurnummer. Er zijn namelijk een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je het factuurnummer aanpast. Lees er hier meer over.

Alle Facturen/Offertes verwijderen

We hebben een functie toegevoegd aan het facturen/offertes overzicht met de functie om alle facturen/offertes te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je elk jaar met een nieuwe administratie wilt beginnen. Aanbetalingsbedrag op de factuur

Bij een factuur kan nu een aanbetalingsbedrag worden opgegeven. Dit bedrag kan ook achteraf worden toegevoegd om bijvoorbeeld een herinnering te versturen voor een restbedrag. Het bedrag wordt apart getoond op de factuur en wordt meegenomen in het totaalbedrag van de factuur.

Meerdere BCC e-mailadressen

Vanaf nu kunnen er meerdere BCC-email addressen worden opgegeven in plaats van maar 1. Dit kan onder factuurlayouts. Het is nu dus mogelijk een document nu standaard naar meerdere andere adressen te sturen.

Factuurregel toelichting vergroot

Het toelichting veld bij de factuurregel is aangepast zodat er gemakkelijker meer tekst van worden toegevoegd. Het veld klapt nu uit en kan worden vergroot of verkleint naar wens (in de rechteronderhoek). Waardoor bij grote hoeveelheden tekst beter te zien is hoe de tekst er uit ziet.

Klant kiezen op factuur/offerte verbeterd

Bij het toevoegen van een klant aan een factuur werd bij de keuze van klanten met een identieke namen een willekeurige klant toegevoegd. De invoer van een klant op de factuur is ook aangepakt en verbeterd.

Product/dienst keuze bij factuurregel verbeterd

Bij het toevoegen van een bestaande product of dienst aan een factuur werd bij producten of diensten met identieke namen een willekeurig product of dienst toegevoegd. De invoer van een product of dienst op de factuurregel is ook aangepakt en verbeterd.

Email-validatie factuurtemplate verbeterd

Email-validatie van de factuurtemplates is vanaf verbeterd. Validatie van meerdere e-mailadressen gaat nu beter. Vernieuwd opstartscherm

Het opstartscherm is aangepast. Het heeft nu een rustige witte achtergrond en het logo is naar het midden verplaatst.