Contact? support@zzpfact-software.nl

Uitleg: Welke betalingstermijn moet je op je factuur zetten?

Een betalingstermijn wordt op de factuur vermeld om aan de afnemer aan te geven wat de uiterste betaaldatum is van de factuur. Als er geen termijn wordt vermeld is de standaard van 30 dagen van toepassing. Deze termijn is wettelijk vastgelegd als het gaat om betalingen tussen ZZP-ers, bedrijven, particulieren en overheid.

Voorbeeld betalingstermijn op een factuur

Wat is de wettelijk toegestane minimale betalingstermijn?

Als leverancier mag je dus zelf bepalen welke minimale betalingstermijn je aanhoud. Dat mag ook een vooruitbetaling zijn. Wettelijk is er dus geen minimum van toepassing.

Wat is de wettelijk toegestane maximum betalingstermijn?

De maximum betalingstermijn werd in 2017 wettelijk vastgesteld op 60 dagen en per zomer 2022 vastgesteld op slechts 30 dagen. Let wel, het gaat hier om kalenderdagen en geen werkdagen. Je kunt dit terugvinden in de wet betalingstermijnen die sinds 2013 van kracht is. Langere betalingstermijnen zijn dus niet toegestaan. Deze limiet is met name vastgesteld om te voorkomen dat bedrijven in problemen komen door onredelijke late betaling.

Moet de afnemer zich aan de betalingstermijn houden?

Uiteraard, maar als dat niet gebeurt kan je de volgende actie ondernemen. Wettelijk gezien moet je eerst een herinnering versturen en de afnemer de kans gegeven alsnog binnen 14 dagen te betalen. Betaalt de afnemer niet na deze herinnering, dan kun vanaf dat moment incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen.

Incassokosten

Over de incassokosten na het overschrijden van de betalingstermijn kun je vooraf afspraken over maken, in de algemene voorwaarden bijvoorbeeld. Die moet je dan wel meesturen met je factuur, Heb je dat niet gedaan dan mag je een percentage van de factuur in rekening brengen. De hoogte is wettelijk bepaalt en start bij een minimum van € 40,-.

Wettelijke rente

Naast de bovengenoemde incassokosten mag je ook wettelijke rente in rekening brengen ook wel handelsrente genoemd. De actuele hoogte van deze rente vindt je op de website van de Belastingdienst.