Contact? support@zzpfact-software.nl

Uitleg: Wat is een marge factuur?

Een marge factuur wordt toegepast door bedrijven die handelen in tweedehands goederen zoals auto’s, kunst en antiek. Het verschil tussen een normale BTW-factuur en een marge factuur is dat er bij een marge factuur alleen BTW wordt berekend over de marge en niet over het gehele bedrag op de factuur.

Voorbeel van een marge factuur

Als een handelaar tweedehands goederen van een particulier doorverkoopt aan zijn klant, zal hij meestal een marge factuur opmaken. Omdat de particulier, waarvan hij de goederen heeft gekocht, BTW heeft betaald maar deze niet kan terugvorderen, koopt de handelaar feitelijk het product, al is het tweedehands, met BTW. Deze BTW kan de handelaar niet terugvorderen. Bij een Marge factuur rekent De handelaar aan zijn klant alleen BTW over zijn marge. Deze BTW mag echter niet op de factuur worden vermeld. De BTW mag namelijk niet door de koper worden teruggevorderd.

De marge en de BTW die over de marge wordt berekent moet apart worden bijgehouden zodat deze met de BTW-aangifte aan de Belastingdienst kan worden afgedragen.

Een marge factuur mag alleen worden gebruikt voor goederen die bedrijfsmatig verhandeld worden. Een bedrijf dat handelt in kunst mag dus geen marge facturen opmaken bij het doorverkopen van een laptop. Maar natuurlijk wel bij het doorverkopen van kunst. Andersom geldt hetzelfde.

Voorbeeld marge factuur

Een handelaar in tweedehands computerapparatuur koopt een laptop van een particulier voor € 200,-. Hij wil de laptop verkopen voor € 230,- exclusief BTW. Over de marge van € 30,- moet hij 21% BTW berekenen. De marge inclusief BTW is dan € 36,30. Dus:

  • Laptop inkoop €200,-
  • Marge € 30,-
  • Btw 21% € 6,30
  • Totaal € 236,30

Op de marge factuur wordt geen BTW vermeld maar alleen het totaal van € 236,30. De handelaar draagt € 6,30 aan BTW af aan de Belastingdienst. De klant, ook al is dat een bedrijf, mag deze BTW niet terugvorderen.

BTW factuur als alternatief

Bij het leveren van tweedehands goederen aan particulieren is een marge factuur de beste keus. Echter bij doorverkoop aan een bedrijf kan men er voor kiezen geen marge factuur maar een gewone BTW factuur op te maken. Dat is voor de koper het voordeligst omdat de BTW dan wel mag worden terugvordert.

Voorbeeld BTW factuur in plaats van marge factuur

Een handelaar in tweedehands computerapparatuur koopt een laptop van een particulier voor € 200,-. Hij wil de laptop verkopen voor € 230,- exclusief BTW. Over het totaalbedrag rekent hij 21% BTW . Het totaalbedrag wordt dan € 230,- + € 48,30 aan BTW = € 278,30. Dus:

  • Laptop inkoop €200,-
  • Marge € 30,-
  • Btw 21% € 48,30
  • Totaal € 278,30

Op de factuur wordt de BTW vermeld. De handelaar draagt € 48,30 aan BTW af. De klant, als dat een bedrijf is, kan deze BTW terugvorderen en betaald dus per saldo € 230,- in plaats van de € 236,30 uit het voorgaande voorbeeld.

Meer informatie voer de regelgeving met betrekking tot marge facturen vindt je op de site van de Belastingdienst.