Contact? support@zzpfact-software.nl

Uitleg: Welk BTW-tarief moet ik berekenen?

BTW-percentage of anders gezegd BTW-tarief is het tarief dat moet worden gerekend aan omzetbelasting. Omzetbelasting reken je als ondernemer aan je afnemer. Welk tarief je moet hanteren hangt af van de goederen of diensten die je leverd. In Nederland worden er 3 tarieven gehanteerd: 21%, 9% en 0%. Daarnaast kunnen goederen en diensten ook vrijgesteld zijn van BTW.

BTW percentages

Het 21% BTW-tarief

Het 21% BTW-percentage is het meest gebruikelijke tarief. Alle goederen en diensten niet onder de andere tarieven vallen, vallen automatisch onder dit 21%-tarief

Het 9% BTW-tarief

De belangrijkste goederen die onder het 9% BTW-percentage vallen zijn:

  • Werkzaamheden aan woningen (ouder dan 2 jaar)
  • Reparatie van kleding en fietsen
  • Boeken/Lectuur
  • Water en voedingsmiddelen
  • Geneesmiddelen.

De belangrijkste diensten die onder dit tarief vallen zijn:

  • Diensten die zijn gerelateerd aan recreatie zoals: Logies, verhuur van kampeerplaatsen, zwemgelegenheden en dergelijke

Tot eind 2018 was dit tarief geen 9% maar 6%.

Het 0% BTW-tarief

Het 0%-percentage moet vooral worden gerekend voor grensoverschrijdende activiteiten.

Vrijstelling

Er zijn ook goederen en diensten die vrijgesteld zijn van BTW. Dat is bijvoorbeeld in branches zoals gezondheidszorg, onroerend goed, kinderopvang en uitvaartzorg. Ondernemers die vallen onder BTW-vrijstelling, moeten vaak ook anders omgaan met het toepassen van de BTW-aftrek van de goederen of diensten die zij afnemen.

Voor gedetailleerde en de meest up-to-date informatie kijk je op de website van de Belastingdienst.