Contact? support@zzpfact-software.nl

Uitleg: Wat is een factuur?

Een factuur is een lijst of overzicht met geleverde goederen en/of diensten van een leverancier aan een klant (= afnemer). De leverancier, degene die de goederen en diensten levert, stelt de factuur op. Per goed of dienst moeten de kosten op de factuur worden gedefinieerd. Verder moet het totaalbedrag van alle geleverde goederen en diensten op de factuur worden vermeld.

Wat is een factuur

Normaal gesproken is er ook een betaaltermijn op de factuur opgenomen. Een gebruikelijke termijn is 30 dagen.

Als je als bedrijf goederen of diensten levert aan andere bedrijven of particulieren dan moet je per levering een factuur opstellen. Deze factuur moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse Belastingdienst. Welke onderdelen er volgens de Belastingdienst op de factuur moeten staan vindt je hieronder:

 • De eigen bedrijfsgegevens. De gegevens van de leverancier moeten op de factuur worden vermeld. De officiële bedrijfsnaam, het adres, KvK-nummer en BTW-nummer.
 • De gegevens van de afnemer. De officiële bedrijfsnaam en adres van de afnemer of de gegevens van de particulier.
 • De factuurdatum. De datum dat de factuur is overhandigd aan de afnemer.
 • Het factuurnummer. Een opvolgend factuurnummer. Het nummer dient aan te sluiten bij het vorige factuurnummer. Dus vorige factuurnummer + 1.
 • De leveringsdatum. De datum dat de goederen of diensten zijn geleverd aan de afnemer.
 • Factuurtotaal exclusief BTW. Het totaalbedrag van alle goederen en diensten bij elkaar opgeteld exclusief BTW.
 • De BTW-totalen. Bij het factuurtotaal moeten per BTW-tarief worden vermeld: Het BTW-tarief en BTW-bedrag.

De factuurregel

Hieronder een overzicht met alle onderdelen die in elke factuurregel moeten worden opgenomen:

 • Het geleverde goed of dienst. Een omschrijving van de goederen of diensten die zijn geleverd.
 • Het aantal geleverde goederen of diensten. Het aantal dat wordt geleverd van een bepaald goed of dienst. Dus bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren of het aantal geleverde producten.
 • De Leveringsdatum. Leveringsdatum per goed of dienst als deze afwijkt van de algemene leveringsdatum. Of als de leveringsdatum ontbreekt.
 • Eenheidsprijs. Het bedrag van het geleverde goed of dienst per eenheid. Bijvoorbeeld een bedrag per uur of een prijs per product.
 • BTW-tarief. Het BTW-tarief/percentage dat op de factuurregel is toegepast.